Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Mπλόκο ΣτΕ στην κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ


Σχόλιο από Ιερισσιώτες : Επειδή τα απόβλητα ενός ανοιχτού ορυχείου χρυσού είναι εντελώς ακίνδυνα ,δεν βρίσκονται ΔΙΠΛΑ σε κατοικημένη περιοχή χαρακτηρισμένη και ως NATURA ,δεν προκαλούν καμία απολύτως ζημιά στον υδροφόρο ορίζοντα ,στην ατμόσφαιρα  και γενικά στο περιβάλλον ,το ΣΤΕ στην περίπτωση της Ρόδου πήρε την παρακάτω απόφαση...

Τώρα για να σοβαρευτούμε λίγο ,καλά έκανε το ΣΤΕ και πήρε την συγκεκριμένη απόφαση ,αφού στις μέρες μας το να καις πετρέλαιο για παραγωγή ενέργειας είναι ότι πιο ηλίθιο μπορείς να κάνεις σαν χώρα, αλλά το να καταστρέψεις ένα ολόκληρο Νομό για να πάρουν τον χρυσό οι Καναδοί είναι ''ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ'' !!! ΟΚ ,για να δούμε τι γίνετε στη Ρόδο...
(Ευχαριστούμε τον Χρήστο για την πολύτιμη βοήθειά του)

Το Συμβούλιο της Επικρατείας σταμάτησε την κατασκευή νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού της Δ.Ε.Η. συνολικής ισχύος 120 MW στη θέση Πίσω Κάμπος - Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου Δωδεκανήσου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε' Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σταμάτησαν το έργο της ΔΕΗ, καθώς έκριναν αντισυνταγματική και αντίθετη στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου στη Ρόδο, όπως και η άδεια εγκατάστασης της επίμαχης μονάδας.

Ειδικότερα, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι δεν έχει εκδοθεί νόμιμα η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι εγκατάστασης θερμοηλεκτρικού σταθμού.

Αναλυτικότερα, ερμηνεύοντας τα άρθρα 22, 24 και 106 του Συντάγματος, επισημαίνουν ότι «τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πρέπει να λαμβάνουν προεχόντως υπόψη τους την τυχόν ύπαρξη ιδιαιτέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία συγκεκριμένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας και να αρνούνται την έκδοση των σχετικών εγκριτικών πράξεων αν διαπιστώσουν αιτιολογημένα ότι ο κίνδυνος αυτός, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επαπειλούμενος από ενδεχόμενη πλημμελή λειτουργία του έργου, υπερακοντίζει προδήλως τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του».

Στην συνέχεια, επισημαίνουν οι δικαστές ότι «σε κάθε, πάντως, περίπτωση πρέπει, προκειμένου η στάθμιση αυτή να γίνεται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη προστασίας των εκατέρωθεν διακυβευομένων εννόμων αγαθών, να εκτίθενται και να συνεκτιμώνται κατά τρόπο επαρκή, αφενός ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκαταστάσεως και αφετέρου ο ειδικότερος χαρακτήρας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο προσδοκάται ότι θα εξυπηρετηθεί από το έργο ή την δραστηριότητα αυτή, δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη στάθμιση συναρτάται εκάστοτε με το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης βλάβης και την φύση της εξυπηρετούμενης με την εκτέλεση του έργου ανάγκης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, η επίμαχη εγκατάσταση του θερμοηλεκτρικού σταθμού γειτνιάζει με περιοχή η οποία το Φεβρουάριο του 2008 εντάχθηκε στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (NATURA 2000).


Σε άλλο σημείο της απόφασης του ΣτΕ αναφέρεται, ότι οι εγκαταστάσεις του σταθμού της Δ.Ε.Η. είναι σε απόσταση 400 μέτρων περίπου από τα όρια Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.), καθώς σύμφωνα με μελέτη η σημασία της επίμαχης περιοχής είναι «μεγάλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της παρουσίας του σημαντικότερου ευρωπαϊκού πληθυσμού της αετογερακίνας (Buteo rufinus), του χρυσογέρακα (Falco biarmicus) και του σκουρόβλαχου (Emberiza caesia).

Μάλιστα, υπογραμμίζουν οι δικαστές ότι στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία προηγήθηκε της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, δεν περιέχει καμιά ανάλυση και εκτίμηση των συνεπειών των κατασκευαστικών έργων στα επίμαχα προστατευόμενα είδη πτηνών, ενώ η εκτίμηση αυτή ήταν επιβεβλημένη σύμφωνα με την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.

Στη συνέχεια η απόφαση του ΣτΕ, τονίζει ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζει κενά και δεν διατυπώνει πλήρεις, ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις, και συμπεράσματα.

Τέτοιες όμως φύσεως διαπιστώσεις και συμπεράσματα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ήταν απαραίτητες, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να αποκτήσουν την αναγκαία βεβαιότητα για τη λήψη της αποφάσεως περί εγκρίσεως των εργασιών αυτών.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της 1ης Δεκεμβρίου 2010 δεν ήταν σύμφωνη με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της επίμαχης Ευρωπαϊκής οδηγίας.

Στο Συμβούλιο Επικρατείας είχαν προσφύγει το Σωματείο «Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης της Νότιας Ρόδου».

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: