Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Η Χαλκιδική ξέρει πως βγάζει το ψωμί της

Από JoDi

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Eurostat, στην Χαλκιδική απασχολούνταν το 2014 συνολικά 30,000 εργαζόμενοι στους ακόλουθους τομείς:

Τουρισμός, εμπόριο, μεταφορές: 11,450 εργαζόμενοι

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία: 7,100 εργαζόμενοι

Υγεία, παιδεία, άμυνα: 3,600 εργαζόμενοι

Βιομηχανία (πλην κατασκευών): 1,800 εργαζόμενοι

Μεταποίηση: 1,500 εργαζόμενοι

Κατασκευές: 1,500 εργαζόμενοι

Δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μάνατζερ: 1,450 εργαζόμενοι

Τέχνη, άλλες υπηρεσίες: 1,300 εργαζόμενοι

Ασφαλιστικές, μεσιτικά: 300 εργαζόμενοι


Δεν υπάρχουν σχόλια: