Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Η Αργεντινή και η Κόρδοβα απαγόρευσαν τις ανοιχτές εξορύξεις χρυσούΤο Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής επικύρωσε την συνταγματικότητα του επαρχιακού νόμου 9526 , που απαγορεύει την εξόρυξη μετάλλων με ανοιχτού τύπου εξόρυξη ή όταν γίνεται χρήση ουσιών όπως το κυάνιο, ο υδράργυρος ή άλλες ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες.

Το Επιμελητήριο των εξορυκτικών εταιριών της Κόρδοβας, (Cemicor) και ο Σύλλογος Επαγγελματιών της Επιτροπής εθνικής ατομικής ενέργειας της Αργεντινής (APCNEAN) είχαν υποβάλλει αίτηση για να κηρυχθούν ως αντισυνταγματικοί , οι νόμοι και οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Τα μέλη του Ανωτάτου δικαστηρίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περιορισμοί αυτοί προστατεύουν το περιβάλλον ως δημόσιο συμφέρον. Τόνισαν την σπουδαιότητα του νόμου γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα σε ότι αφορά το νερό και τη σωστή χρήση του. Θεωρούν απαράδεκτη την εφαρμογή της έκπλυσης χημικών και υπογράμμισαν ότι βάση βιβλιογραφίας δεν υπάρχει περιβαλλοντικά επιθετικότερη βιομηχανία από την ανοιχτού τύπου εξόρυξη. 

Τονίστηκε επίσης πως το νερό θεωρείται κοινό και 
αναντικατάστατο αγαθό για όλη την ανθρωπότητα. 

Βασίστηκαν σε όλες τις αποφάσεις τους, στην εμπειρία της μεταλλευτικής δραστηριότητας της περιοχής, στις τεράστιες ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται, στις συγκεντρώσεις ουρανίου που υπάρχουν σε περιοχές από δραστηριότητες που ξεκίνησαν το 1952 και που ήδη έχουν κλείσει κα.
Επισημαίνεται τέλος, ότι ο νόμος αυτός απαγορεύει μεν την ανοιχτού τύπου εξόρυξη αλλά επιτρέπει άλλες, λιγότερο επιθετικές δραστηριότητες εξόρυξης στην επαρχία της Κόρδοβας.Πηγή: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cordoba-prohibe-la-mineria-a-cielo-abierto

Δεν υπάρχουν σχόλια: