Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Επιστολή από την «Ελληνικός Χρυσός»

Από την Εφημερίδα των Συντακτών

Λάβαμε από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Φωτόπουλε,

Με αφορμή το άρθρο σας με τίτλο «Μια Καταγγελία που έρχεται από το μέλλον», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23.07.2018 στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και παρουσιάζει μονομερώς περιεχόμενο εσφαλμένων και ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα και παραπλανά τους αναγνώστες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας μας, σημειώστε παρακαλώ τα ακόλουθα με σκοπό την αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού:

1. Από τον Ιούλιο του 2013, η Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε έρευνα ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμιάντου στο μεταλλείο των Σκουριών, σύμφωνα με την οποία δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος ύπαρξης αμιάντου. Η εργαστηριακή ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών, έδειξε ότι οι ίνες των δειγμάτων του αέρα που συλλέχθηκαν δεν είναι από αμιαντούχο υλικό. Το σχετικό Προσάρτημα της Τεχνικής Μελέτης εγκρίθηκε στις 17/09/2014 και από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα.

2. Η σκόνη που θα εκπέμπεται στη φάση της πλήρους ανάπτυξης του έργου των Σκουριών, σε κάθε περίπτωση, θα είναι 100 φορές μικρότερη από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας. Στις Σκουριές, όπου η έκταση της επιφανειακής εξόρυξης είναι περίπου 400 στρέμματα και η υγρασία είναι τουλάχιστον 30%, η σκόνη ΔΕΝ αποκολλάται από το έδαφος, ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο ακραίων θερμοκρασιών, και παραμένει απολύτως αδρανής.

Επιπλέον, είναι δεδομένο πως η σκόνη δε θα είναι τοξική, καθώς το κοίτασμα περιέχει μόνο χαλκό και χρυσό και μάλιστα σε πολύ μικρές περιεκτικότητες. Τέλος, σημειώνεται ότι η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει κατά μέγιστο 9 χρόνια, ενώ για τα υπόλοιπα 15 χρόνια το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργεί αποκλειστικά με υπόγεια μέθοδο εκμετάλλευσης. Τα ανωτέρω επικυρώνονται από Απόφαση (1492/2013, Αρθ. 24) που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

3. Ειδικά για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζόμενων από αιωρούμενες σκόνες και χημικούς παράγοντες, από το 2014 έως και σήμερα, πραγματοποιούνται στο εργοτάξιο των Σκουριών συνεχείς δειγματοληψίες όλων των παραμέτρων. Οι τιμές μέτρησης για επιβλαβή σωματίδια (ίνες αμιάντου, αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζίας), αναπνεύσιμα/εισπνεύσιμα σωματίδια) είναι μη ανιχνεύσιμες ή εντός των κανονισμών και διενεργούνται σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς όπως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Μάλιστα, την τελευταία διετία η εταιρεία έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τη συνεχή επιφανειακή και υπόγεια καταγραφή ενδεχόμενων ινών αμιάντου και διαρκώς επενδύει στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης του αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.

4. Η «Ελληνικός Χρυσός», πιστή στη δέσμευσή της να λειτουργεί υπό τους αυστηρότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους, δημιούργησε και αξιοποιεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων των στοιχείων αυτών σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις αφορούν όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ενώ κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5. Αναφορικά με το περιστατικό διάχυσης υλικού από φορτηγό όχημα εργολάβου κατά τη μεταφορά του από τον παλαιό Χώρο Απόθεσης Τελμάτων Ολυμπιάδας στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα σημειώνουμε ότι η απομάκρυνση του υλικού και η αποκατάσταση των χώρων έγινε κατόπιν της άμεσης παρέμβασης του συνεργαζόμενου εργολάβου και κλιμακίου της εταιρείας με απόλυτη συνέπεια και ασφάλεια, ενώ το υλικό χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο για το περιβάλλον & τον άνθρωπο (ταξινομημένο ως Η412: Χρόνια Τοξικότητα για το περιβάλλον Κατηγορία 3). Η εταιρεία συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες Αρχές και αναμένει την αυτοψία που θα διενεργηθεί από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Τέλος, παρακαλούμε για τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα των Συντακτών» των ορθών πληροφοριών επί του θέματος όπως παρουσιάζονται στην παρούσα, στο πλαίσιο της αντικειμενικής και αμφίπλευρης ενημέρωσης του κοινού.

Ερικα Ξηρουχάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.


Απάντηση συντάκτη


Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η εταιρεία χρυσού σπεύδει να απαντήσει στο δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» αλλά όχι στο ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών) ούτε στο «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» που έχει από καιρό παραθέσει δημόσια τα ίδια -λίγο πολύ- στοιχεία.

Φαίνεται να προσπαθεί με «αοριστίες» να αποκρούσει συγκεκριμένες καταγγελίες. Για παράδειγμα, τι απαντά για το σύστημα παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης που έχει εγκαταστήσει και καταγγέλλεται πως δεν έχει τη δυνατότητα της αναγνώρισης των εξαιρετικά επικίνδυνων ινών αμιάντου και των μικροκόκκων χαλαζία που περιλαμβάνονται στην εκλυόμενη σκόνη;

Με την απόφαση «Εγκρισης Προσαρτήματος 3: Τεχνική μελέτη εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου Σκουριών», 17.09.2014 (ειδικός όρος 9) επιβάλλεται στην Ελληνικός Χρυσός η λήψη αυστηρών – αν και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας – μέτρων για την προστασία των εργαζομένων στις Σκουριές από τον καρκινογόνο αμίαντο που περιέχεται στο μετάλλευμα και τα στείρα του μεταλλείου.

Παρά την καλή πρόθεση του νομοθέτη, οι όροι για την προστασία των εργαζομένων που έχουν τεθεί από δύο αποφάσεις και το Π.Δ. 212/2006 είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατον να τηρηθούν σε ένα μεγάλης κλίμακας ανοικτό ορυχείο όπου θα γίνεται σε καθημερινή βάση χρήση εκρηκτικών. Αλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχει εγκαταστήσει η «Ελληνικός Χρυσός» καταγγέλλεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα της θετικής διάκρισης και αναγνώρισης, και δη σε άμεσο χρόνο, ειδικά των ινών αμιάντου (σε σχέση με άλλα ινώδη αιωρούμενα σωματίδια) και των σωματιδίων χαλαζία (σε σχέση με άλλα σωματίδια άλλων ορυκτών).

Η ίδια η εταιρεία αναφέρει στην επιστολή της ότι «κατέθεσε έρευνα ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμίαντου στο μεταλλείο των Σκουριών, σύμφωνα με την οποία δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος ύπαρξης αμίαντου». Ποια είναι όμως αυτή η «ανεξάρτητη αρχή» δεν μας λέει... Ούτε τι κόστισε αυτή η έρευνα, ούτε αν την πλήρωσε... Αντιθέτως, η γνωμάτευση του ΙΓΜΕ που είναι δημόσιος φορέας και οι αναφορές του «Παρατηρητήριου» είναι πολύ σαφείς, συγκεκριμένες και κυρίως επώνυμες.

Τέλος, αναφορικά με το περιστατικό διάχυσης υλικού από το φορτηγό του εργολάβου, απλά να θυμίσουμε ότι είναι ένα ακόμη από τα ουκ ολίγα «ατυχήματα» της εταιρείας σε δημόσιους δρόμους (και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης) με φορτηγά που δεν πληρούν τους κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, όπως καταγγέλλεται. Ναι ή όχι;

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, ποιος λοιπόν παραπλανά τον αναγνώστη και τον κόσμο που δικαιολογημένα ανησυχεί για το περιβάλλον και την υγεία του;

Νίκος Φωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: