Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Σκουριές: "Η υποταγή στην εταιρεία λέγεται δουλεία δεν λέγεται δουλειά " απλά και ξεκάθαρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: