Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Εγγύηση για την Νεολαία πρόγραμμα για 230.000 ανέργους έως τον Μαίο 2014


Έως το Μάιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα με όνομα ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ , με το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, περίπου 230.000 νέοι άνεργοι έως 24 ετών.

Οι νέοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Εγγύηση για την Νεολαία θα πρέπει να είναι άνεργοι και να μην έχουν συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή άλλα πρόγραμμα κατάρτιση .

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιδότηση για να εισαχθούν στην αγορά εργασίας οι νέοι άνεργοι ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα Εγγύηση για την Νεολαία θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 θα προέλθουν από το ειδικό κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πρωτοβουλία των Νέων και τα υπόλοιπα από το νέο ΕΣΠΑ.

Επίσης θα συμβάλει εκτός από την μείωση της ανεργίας και στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου βάσει του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαική Ένωση για μείωση του ποσοστού κάτω από το 10%.

Δικαιούχοι θα είναι όσοι πρόσφατα αποχώρησαν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή που μένουν άνεργοι· και σκοπός θα είναι εντός τεσσάρων μηνών να έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας ή στην κατάρτιση ώστε να λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόλησης, δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης ή μαθητείας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που αποχωρούν από την επίσημη εκπαίδευση.

Ήδη έχει συστηθεί Ομάδα Εργασίας από το υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr και έργο της είναι η κατάρτιση ενός χάρτη ενεργειών για την υλοποίηση του προγράμματος Εγγύηση για τη Νεολαία, η παροχή των απαραίτητων στοιχείων και τεχνογνωσίας στην αρμόδια δημόσια αρχή που θα συντονίσει το πρόγραμμα .

Επίσης η ομάδα εργασίας θα κάνει την επεξεργασία σε τεχνικό επίπεδο των προτεραιοτήτων που θα θέτει η «Επιτροπή Συντονισμού για την Εγγύηση για τη Νεολαία» η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κριθεί απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και ιδίως της Εγγύησης για τη Νεολαία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων, να μειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους, σύμφωνα με τον γενικότερο στόχο της ΕΕ


17/01/2014
Πηγή: dikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια: