Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Προσφυγή συλλόγων κατά της έγκρισης φραγμάτων στις Σκουριές


Κατατέθηκε, τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη 2014, προσφυγή συλλόγων στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της πράξης της διοίκησης “Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο ∆. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.”

Η προσφυγή αφορά σε θέματα α) στατικότητας των φραγμάτων, β) τοξικότητας, γ) διαχείρισης υδάτων και δ) παραβάσεων κοινοτικής νομοθεσίας.


Το εξορυκτικό αυτό σχέδιο συνεχίζει να μας εκθέτει σε κινδύνους, και να απειλεί με μη αναστρέψιμες βλάβες την πυκνοκατοικημένη Β.Α. Χαλκιδική. Η Πολιτεία οφείλει να αναστείλει πάραυτα κάθε έργο στις Σκουριές, τουλάχιστον μέχρι την οριστική απόφαση του ΣτΕ, και να μη θεωρεί ότι κάποιοι αξίζουν να υπομείνουν, για οποιοδήποτε λόγο, επενδύσεις με κάθε κόστος.

Συντονιστικό Ιερισσού

Δεν υπάρχουν σχόλια: